Documentación electrónica

Modelos en formato PDF para cubrir e imprimir

Instancia Xeral

Modelo de solicitude xeral, para calquera consulta ou petición

Alta Comuneiro

Modelo para solicitar a alta dun comuneiro.

Baixa/Cambio comuneiro

Baixa ou cambio e titularidade de conumeiro

Delegación de voto

Solicitude de delegación puntual de voto dun comuneiro.

Solicitude corta de madeira

Solititude  de corta de madeira para CONSUMO PROPIO dos comuneiros.