Datos do titular:

Comunidade de montes en man común de As Estacas

AS ESTACAS, COUÑAGO 18, 36851 FORNELOS DE MONTES.

C.I.F.: V-36303287

 

A mancomunidade de montes en man común de As Estacas , a través do seu portal web www.asestacas.com  facilita información de interese xeral de As Estacas, en especial, información e xestións propias da organización.

A mancomunidade de montes en man común de As Estacas e, no seu caso, reparalos ou actualizalos canto antes, non podendo garantir a súa inexistencia nin que o contido da información estea permanentemente actualizada.

A mancomunidade de montes en man común de As Estacas poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida no seu portal ou na súa configuración ou presentación.

O acceso ao portal, así como o uso que poida facerse da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. A mancomunidade de montes en man común de As Estacas non se responsabilizará de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse deste acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse o estrito exercicio das súas competencias.

No Portal incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros (“links”), a que se consideraron de interese para os usuarios. No entanto, a mancomunidade de montes en man común de As Estacas non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se fai referencia no Portal.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste portal suxeitarase ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como as súas normativas de desenvolvemento e demais normativas de aplicación.

Neste portal non se recolle ningún dato persoal a través de formlarios. Simplemente é un portal informativo, e os datos de contacto que se ofrecen, son para o servizo dos usuarios (un correo electrónico, un enderezo e un teléfono)