Covocatoria asamblea comuneiros

Orde do día: 1-  Lectura e aprobación da  acta anterior ( si procede) 2- Actuación levadas a cabo a carón  sa subvención Agader 3- Presentación de actividades a desenrolar nas novas instalacións 4- Rogos e preguntas